Word (opnieuw) Vriend van Judas

Een jaar geleden kregen wij te horen dat Judas TheaterProducties vzw niet langer structureel gesubsidieerd zou worden, ondanks een positief advies van de commissie.
Een donderslag bij heldere hemel.
Deze subsidies zijn immers broodnodig om nieuwe musicalcreaties te kunnen verwezenlijken.

We bleven echter niet bij de pakken zitten en riepen de hulp in van onze vrienden! Iedereen die ons wilde steunen, kon vriend worden van Judas.
Een hartverwarmende actie die ons de moed en de mogelijkheden gaf om toch nog een nieuwe productie te brengen.

Omdat wij echt niet zonder steun kunnen overleven, hebben wij besloten de vriendenactie voort te zetten.
Wil jij er persoonlijk toe bijdragen dat wij in toekomst nog meer prachtige musicalcreaties kunnen realiseren? Word dan nu vriend van Judas!

Vrienden van Judas TheaterProducties dragen ons een warm hart toe. Met behulp van hun steun kunnen wij blijven voortbestaan, ondanks het wegvallen van de structurele subsidies.
Met de Judas vriendenkaart steun je niet alleen Vlaanderens mooiste musicalproductiehuis, je krijgt er ook meteen een heleboel voordelen mee!
Omdat er momenteel nog geen nieuwe productie op de planning staat voor volgend seizoen en wij jullie toch alle voordelen willen schenken, zijn de lidkaarten deze keer uitzonderlijk 2 seizoenen geldig. De vriendenkaarten lopen dus van september 2017 tot en met augustus 2019.

Er zijn drie formules waaruit je kan kiezen. Klik hier voor meer info!